Wszczęte przewody doktorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, p. Andrzej Duda w dniu 1 sierpnia 2018 roku podpisał Konstytucję dla Nauki. Biorąc pod uwagę zapisy w niej wskazane uwrażliwiamy doktorantów CTA, którzy mają już wszczęty przewód doktorski, aby najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. zakończyć go publiczną obroną doktoratu. W przeciwnym razie zostanie on umorzony, albo zamknięty z mocy prawa.

WSZCZĘTE PRZEWODY 2019
QR Code