Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 2017-2019

Nowy, dwuletni, program duszpasterski dla Kościoła w Polsce, który rozpoczęliśmy wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu, 3 grudnia 2017 r., napawa nas nadzieją na lepsze jutro Kościoła i świata. Celem tego programu jest bowiem ponowne odkrycie osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz pogłębiona refleksja nad zbawczymi skutkami takiego otwarcia się.

Hasło dwuletniego cyklu: „Duch, który umacnia miłość” zaczerpnięto z drugiej modlitwy eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania, natomiast program duszpasterski na rok 2017/2018, pod przytoczonym wyżej tytułem: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38), uwzględnia również w swoich założeniach dwie ważne daty, odnoszące się do konkretnych wydarzeń historycznych: 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży, oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018).

Dlaczego taki program?

Pierwsze uzasadnienie jest teologiczne. Podkreśla rolę mistagogii chrześcijańskiej. Chodzi zasadniczo o ukazanie ścisłego związku i jedności między chrztem, bierzmowaniem i eucharystią. Jest to więc refleksja nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, naturalna kontynuacja myśli, która została zapoczątkowana w poprzednim (czteroletnim) programie, poświęconym sakramentowi chrztu świętego, z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Inny motyw programu wypływa z naszej kondycji życia wiarą. Z analizy Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski wynika, że istnieje słaba znajomość działania Ducha Świętego w życiu i w Kościele. Potrzeba więc pomóc wiernym odkryć Dary Ducha Świętego, które są im udzielane w sakramencie bierzmowania, i pokazać, jak tymi darami żyć. Jest to bowiem sakrament, który obecnie – niestety – „obumarł” w wielu osobach dorosłych, a także nie interesuje młodzieży, która rezygnuje z sakramentu bierzmowania, zaś znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Ponadto pochylenie się nad młodzieżą koresponduje z treścią 15. zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, który będzie obradował w październiku 2018 roku na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, wyrażając troskę duszpasterską Kościoła o ludzi młodych.

Ks. Marian Kowalczyk SAC

 

 

QR Code