ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC urodził się 7 kwietnia 1943 r. w miejscowości Ponikiew koło Wadowic. Profesor zwyczajny, duszpasterz, teolog, moralista. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie (wicerektor w latach 1983-1987). Był również przewodniczącym zespołu redakcyjnego polskiej wersji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”. Od roku 2010 jest Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej tegoż czasopisma.
Obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencjach: 2007-2010; 2011-2012; 2013-2016. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Społecznych, jest wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Autor wielu książek, np. Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Ząbki 1995; Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000; Sens życia, sens śmierci. W pełni osobowe spotkanie z Chrystusem, Ząbki 2003, a także licznych artykułów

W Księdze Pamiątkowej „Być bliżej Boga i człowieka”, dedykowanej Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi w 70. rocznicę urodzin, czytamy m. in.:

„Pierwsza część publikowanej księgi jest poświęcona osobie samego Jubilata, jego życiu, działaniom ludzkim i kapłańskim w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego oraz jego drodze naukowej. Teksty tej części są napisane w niemałej mierze przez jego zakonnych współbraci. W drugim rozdziale można znaleźć artykuły będące raczej analizą dorobku twórczego Księdza Profesora, pisane także przez jego uczniów, dawnych doktorantów, a na pewno naukowców mu życzliwych i zainteresowanych jego pisarską spuścizną. Wydaje się, że ten nowy kształt księgi pamiątkowej, który wskazał sam Jubilat, choć nie jest łatwy do zrealizowania, pozwala skuteczniej zapoznać się z dorobkiem naukowym polskich moralistów, chociażby przy okazji świętowania ich rocznic.

Treści trzeciej części pracy wskazały same wydarzenia najnowszej historii życia ks. prof. Pawła Góralczyka. Nie często zdarza się, by teolog moralista zostawał doktorem honoris causa wyższej uczelni. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wyróżnił tym zaszczytnym tytułem naszego Jubilata 28 stycznia br. I właśnie teksty związane z tą podniosłą uroczystością utworzyły ostatnią część niniejszej księgi. To dlatego także, co nieczęsto się zdarza w księdze pamiątkowej, możemy przeczytać tekst tego, komu została ona dedykowana. Niechaj będzie ona wyrazem naszej życzliwości dla naszego Jubilata oraz skromnym znakiem wdzięczności za wszystko, co zrobił dla teologii moralnej w Polsce. Życzymy mu oczywiście wielu dalszych sukcesów i licznych owoców podejmowanych przez niego wysiłków”.

QR Code