Ks. prof. dr. hab. Paweł Bortkiewicz – dorobek naukowy

1992: W polu doświadczenia moralności : wybrane zagadnienia etyki ogólnej

1992: Głód w łagrach – walka o życie lub walka o człowieka

1993: Dramat wyboru ISBN 83-85203-08-7

1993: Być chrześcijaninem wobec wyzwań czasu i świata : elementy teologii duchowości wiernych świeckich

1994: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych : studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej ISBN 83-85022-37-6

1998: Rola pokory w kulturze myślenia : (wokół Veritatis splendor i Fides et ratio) ISBN 83-89857-18-9

1999: W służbie życia. T. 1, Demaskacja „kultury śmierci” ISBN 83-87638-12-9

2000: Przede wszystkim etyka ISBN 83-86360-49-6

2000: Wiara szukająca : o kryzysie wiary młodego człowieka ISBN 83-7119-309-2

2000: Tanatologia : zarys problematyki moralnej ISBN 83-86360-33-X

2005: Nauczyciel myślenia : wokół myśli Jana Pawła II ISBN 83-89857-18-9

QR Code