Ks. prof. dr. hab. Paweł Bortkiewicz – profil

ŻYCIORYS NAUKOWY

Ks. Prof. dr. hab. Paweł Bortkiewicz TChr
W 1995 uzyskał stopień doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej) na Akademii Teologii Katolickiej. Na tej uczelni, już pod nazwą Uniwersytetu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję kierownika katedry Historii Teologii Moralnej. Obecnie jest wykładowcą Wydziału Teologicznego UAM i kierownikiem Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej tamże. Po odejściu z wydziału Tomasza Węcławskiego w 2007 r. został także kuratorem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej. Od 2002 dziekan Wydziału Teologicznego – po wygaśnięciu kadencji 31 sierpnia 2008, następnego dnia objął funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy naukowej. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Decyzją Prezydenta RP z 14 lutego 2007 uzyskał tytuł naukowy profesora.

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jest także publicystą Radia Maryja.

QR Code