ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

1. ks. Jacek Nowak, prof. dr hab.
2. Urodzony 10 sierpnia 1957r. w Poznaniu
3. Adres: 03 – 548 Warszawa, ul. Pszczyńska 39a/41, tel. 022/ 678 – 42 – 17
4. UKSW: Wydział Teologiczny – Katedra Teologii Liturgii
5. Wykształcenie:
• studia: filozoficzno – teologiczne WSD w Ołtarzewie/ ATK w Warszawie (1977 – 1983)
• magisterium (ATK 1983r.): „Trzy stopnie święceń jako jeden sakrament w wypowiedziach Magisterium Kościoła” – promotor: ks. prof. dr hab. Lucjan Balter, recenzent: ks. prof. dr hab. Jan Łach
• studia specjalistyczne z zakresu liturgiki: Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie (1984 – 1987r.)
• doktorat (ATK 1990r): „Eschatologia Adwentu. Studium tekstów euchologicznych i biblijnych Mszału Rzymskiego Pawła VI” – promotor: ks. prof. dr hab. Lucjan Balter; recenzenci: ks. prof. dr hab. Romuald Rak (KUL), ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski (ATK)
• habilitacja (UKSW – 1999r.): „Apostolski wymiar liturgii. Studium teologiczno – liturgiczne w świetle Konstytucji <>” – recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć (KUL), ks. dr hab. Jerzy Stefański – prof. UAM, ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski (UKSW)
6. Kariera zawodowa:
W latach 1983 – 84 – wikariusz w parafii p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku,
Od 1987r. wykładowca liturgiki w WSD w Ołtarzewie, od 1990r. wykłady zlecone w
w ATK, od 1992r. adiunkt przy Katedrze Teologii Liturgii ATK, a od 2002r. prof. UKSW
przy tej samej Katedrze, od 2003 r. kierownik Katedry Teologii Liturgii, od 2005 r. kierownik sekcji liturgiki UKSW
Od 1998r. członek i sekretarz Komisji liturgicznej przy Zarządzie Generalnym
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, a od 2005 r. przewodniczący tej Komisji.
Od 2001r. konsultor i sekretarz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Episkopatu Polski

QR Code