Dorobek naukowy

Publikacje zwarte:
• L’interpretazione della Scrittura in Eucherio di Lione, Dissertazione di laurea in teologia e scienze patristiche, Pontificia Università Lateranense – Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1995, s. 182

Artykuły:
• Judeochrześcijańskie techniki egzegetyczne na przykładzie Listu Barnaby, w: Studia Antiquitatis Christianae 13, Materiały Sympozjum patrystycznego 16.10.1997, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, s. 42-49.
• Miejsce i rola Apokalipsy św. Jana w początkach millenaryzmu chrześcijańskiego, Communio 20 (2000) 4, s. 40–53.
• Od redakcji, w: Studia Antiquitatis Christianae 14, Materiały Sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1999, s. 7.
• Mniszki i egzegetki – kobieta a Pismo św. w świetle korespondencji św. Hieronima, w: Studia Antiquitatis Christianae 14, Materiały Sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1999, s. 83-91.
• Zasady interpretacji Pisma św. w świetle Praefatio do Formulae spiritalis intellegentiae Eucheriusza z Lyonu, Studia Antiquitatis Christianae 15, Warszawa 2001, s. 236-255.
• Ksiądz Profesor Marek Starowieyski, Vox Patrum 26 (2006) t. 49, s. 13-17.
• Egzegeza między duchowością a doktryną w twórczości Eucheriusza z Lyonu, Teologia Patrystyczna 4 (2007) 89-98.
• Ojcowie Kościoła w katechezach środowych Jana Pawła II, Vox Patrum 27 (2007) t. 50-51, s. 249-261.
Bibliografie:
• Pismo święte i jego interpretacja w okresie patrystycznym. Bibliografia polskojęzyczna, w: M. Simonetti, Między dosłownością a Alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, Myśl Teologiczna 26, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, s. 377-382.
• Wybrana bibliografia o kobiecie w starożytności, (przygotowali: Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Tomasz Skibiński SAC, ks. Stanisław Strękowski), w: Studia Antiquitatis Christianae 14, Materiały Sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1999, s. 92-98.
• Wykaz drukowanych prac ks. prof. Marka Starowieyskiego, Vox Patrum 26 (2006) t. 49, s. 19-45.
Omówienia, recenzje:
• ks. Tadeusz Kołosowski SDB, ks. Tomasz Skibiński SAC, ks. Stanisław Strękowski, Sprawozdanie z sympozjum pt.: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 17 października 1996 r., „Saeculum Christianum” 4 (1997) nr 1, 215-220 (= Collectanea Theologica 67 (1997) nr 1, 124-130).
• Omówienie publikacji: Manlio Simonetti, Emanuela Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Antologia dei testi, vol. I. Dalle origini al terzo secolo, vol. II. Dall’epoca costantiniana alla crisi del mondo antico (quarto secolo), vol. III. La separazione fra Oriente e Occidente (dal quinto al settimo secolo), Piemme, Casale Monferrato 1996: Collectanea Theologica 68 (1998) nr 2, s. 115-117.
Praca redakcyjna:
• Judeochrześcijańskie elementy w literaturze Patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 13, materiały Sympozjum patrystycznego 16.10.1997, tom przygotowali: Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Tomasz Skibiński SAC, ks. Stanisław Strękowski, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998.
• Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, Studia Antiquitatis Christianae 14, materiały Sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK, tom przygotowali: Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Tomasz Skibiński SAC, ks. Stanisław Strękowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 1999.
• W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. Rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. ks. Paweł Góralczyk SAC, ks. Franciszek Mickiewicz, ks. Tomasz Skibiński SAC, Pallottinum, Poznań 1998.
• Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej, Apostolicum, Ząbki 2006.
• 100 lat pallotynów na ziemiach polskich, red. ks. Paweł Góralczyk SAC, ks. Marian Kowalczyk SAC, ks. Paweł Majewski SAC, ks. Grzegorz Radzikowski SAC, ks. Tomasz Skibiński SAC, Ząbki 2007.

Referaty wygłoszone:
• Judeochrześcijańskie techniki egzegetyczne na przykładzie Listu Barnaby – wygłoszony w czasie Sympozjum: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, ATK, Warszawa 16.10.1997
• Egzegeza między duchowością a doktryną w twórczości Eucheriusza z Lyonu – wygłoszony podczas Spotkania Sekcji patrystycznej na temat Lex orandi – lex credendi, WSD Białystok IX 2006
• Ojcowie Kościoła w katechezach Jana Pawła II – wygłoszony w czasie sympozjum: Jan Paweł II a antyk chrześcijański, KUL 28-29 XI 2006
Tłumaczenia:
• M. Simonetti, Między dosłownością a Alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej (tyt. oryginalny: Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell”esegesi patristica), Myśl Teologiczna 26, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
• Tertulian, O wieńcu, PSP LXV, s. 107-124.
Tematyka aktualnych zajęć dydaktycznych:
• Późnopatrystyczna literatura łacińska dla specjalności Historia Literatury Wczesnochrześcijańskiej (HLW) Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
• Literatura bizantyjska dla specjalności HLW Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
• Początki doktryny chrześcijańskiej dla specjalności HLW Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
• Metodyka pracy naukowej i proseminarium na kierunku Historia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
• Patrologia na Wydziale Teologicznym UKSW
• Chrystianizacja Brytanii: wykład monograficzny dla kierunku Historia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

QR Code