ks. dr Tomasz Skibiński

UKSW: adiunkt przy katedrze Historii Wczesnochrześcijańskiej Literatury Łacińskiej, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
WSD Ołtarzew: rektor, wykłady Historii Kościoła Starożytnego i Patrologii

WYKSZTAŁCENIE
Studia
1981 – 1988 – Wyższe Seminarium Duchowne SAC w Ołtarzewie
1988 – 1995 – Instytut Patrystyczny „Augustinianum” w Rzymie
Magisterium
1987 – magisterium z Teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, na podstawie pracy Moralne aspekty nauki Marcina z Bragi (mps), napisanej pod kierunkiem ks. dra Pawła Góralczyka SAC.
Licencjat
1991 – Licencjat z Teologii i Nauk Patrystycznych w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” na podstawie pracy: „Instructionum libri duo” di Eucherio di Lione. Significati dottrinali e spirituali dei riferimenti paolini (mps), pisanej pod kierunkiem prof. Maria Grazia Mara i prof. Paolo Siniscalco.
Doktorat
1995 – Doktorat z Teologii i Nauk Patrystycznych w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” na podstawie pracy: L’interpretazione della Scrittura in Eucherio di Lione, Roma 1995, pisanej pod kierunkiem prof. Maria Grazia Mara i prof. Paolo Siniscalco.
1996 – Tytuł Doktora Teologii i Nauk Patrystycznych został nostryfikowany w Polsce przez Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i uznany za równorzędny ze stopniem Doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

PRACA ZAWODOWA
Od 1994 – wykłady z Patrologii i Historii Kościoła starożytnego w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie.
1996-1999 – adiunkt przy Katedrze Historii Literatury i Teologii Łacińskiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
2005-2007 – wykłady zlecone z zakresu Patrologii na Wydziale Teologicznym UKSW.
2006-2007 – wykłady zlecone w Instytucie Teologii Apostolstwa
Od 2007 roku – adiunkt w Instytucie Historii UKSW
Od 2008 roku – adiunkt przy katedrze Historii Wczesnochrześcijańskiej Literatury Łacińskiej

QR Code