Dr Karolina Gołaszewska – dorobek naukowy

Artykuły opublikowane:
1. Maryja jako ikona kobiety w zaangażowaniu ewangelizacyjnym  Stefana kardynała Wyszyńskiego; w: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i Ewangelizator, red. nauk. M. Kowalczyk SAC, Cz. Parzyszek SAC, Wyd. UKSW, Warszawa 2012; s.383-404.

2. Bóg uświadomiony i Bóg nierozpoznany: religijna tożsamość św. Wincentego Pallottiego wobec postawy współczesnego ateizmu; w: Św. Wincenty Pallotti. Apostoł wiary, red. nauk. M. Kowalczyk SAC, M. Mejzner SAC, Wyd. UKSW 2013; s.133-153.

3. Autentyczność chrześcijańskiego apostolstwa w aplikacji wiary zainicjowanej na chrzcie świętym; w: Wiara. Chrzest. Apostolstwo, red. nauk. M. Kowalczyk SAC, K. Marcyński SAC, M. Mejzner SAC, Wyd. UKSW 2015; s. 249-275.

4. Paschalny wymiar czystości serca i apostolstwo; w: Ubóstwo i czystość serca,  red. nauk. M. Kowalczyk SAC, M. Mejzner SAC, Wyd. UKSW 2016; s.147-160.

QR Code