Dr Agnieszka Burakowska – profil

STUDIA
1975-1979    Uniwersytet Warszawski – Wydział Neofilologii w zakresie Filologii Angielskiej

1979              magister filologii angielskiej UW; praca magisterska: The Influence of Religion upon Social Attitudes of American Catholics

1999-2005    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego –  Wydział Teologiczny

2005              magister teologii na UKSW; praca magisterska: Teoria mimetyczno-ofiarnicza w dramatycznej soteriologii Raymunda Schwagera. Studium z teologii dogmatycznej

2006-2010    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym

2008              licencjat z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UKSW  (summa cum laude)

2010.06.28   Nadanie stopnia doktora teologii dogmatycznej


PRACA  ZAWODOWA

1979 – 1992          Krajowa Spółdzielnia Pracy „Lingwista – Oświata” w Warszawie : lektorka języka angielskiego.                              

1992 – 1993          Liceum Ogólnokształcące nr  10 w Grodzisku Maz.: nauczycielka języka angielskiego.

1993 – nadal        Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie: starszy wykładowca języka angielskiego.

2000 – 2006         Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania: lektorka jęz. angielskiego.

2005 – 2009         Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie,

QR Code