Człowiek w poszukiwaniu Boga. Zagadnienia filozoficzne

Człowiek w poszukiwaniu Boga. Zagadnienia filozoficzne

Filozofia jest umiłowaniem mądrości wypływającym ze świadomości niewiedzy. Tym pasjonującym zmaganiom filozofii grozi jednak ciągle, że stacje pośrednie jej dociekań bierze się za stacje docelowe. Filozofia jest bowiem możliwa tylko w niewiedzy, którą pociąga nieuświadomiony Absolut. A że ów nieuświadomiony Absolut przygotowuje miejsce myśli o Bogu, problem Boga – zauważalnie czy niepostrzeżenie, pozytywnie czy negatywnie – odgrywa określoną rolę w każdej filozofii. Świadomość taka towarzyszyła autorowi książki przy przedstawianiu drogi, na której spotkamy przegląd myśli od antyku do współczesności. Droga ta zaczyna się od człowieka, gdyż on jest punktem, z którego wychodzi pytanie o rzeczywistość transcendującą świat. Książka ukazuje, że to właśnie pytanie ukierunkowane jest na Boga.

W zasadniczej części podręcznika zostały przedstawione spory o istnienie Boga. Dowody na istnienie Boga stanowią wprawdzie wyzwanie dla myślenia, lecz nie obligują do przyjęcia Jego istnienia z nieodpartą mocą właściwą twierdzeniom matematyki. Według argumentów za rozumnym przyjęciem wiary w Boga chodzi tu o stosunek filozoficznego myślenia o Bogu do żywej wiary w Niego. Rekapitulując naszkicowano drogi poszukiwania Boga, które prowadzą do zawierzenia; drogi, które przeszli niektórzy myśliciele, mając świadomość problemów, jakie na nich napotkają. Ponieważ nawet pozytywna odpowiedź na pytanie o Boga nie wycisza tych problemów, pytający się odsyłany jest ciągle do siebie samego i do swojego skończonego świata. Owo bycie odsyłanym wszakże nie dowodzi daremności filozofowania, a stanowi etap na drodze przybliżania się do celu poszukiwania w skończoności, na drodze, która nigdy się nie kończy. Norbert Fischer – rocznik 1947, studia w Mainzu i Freiburgu (filozofia, teologia, germanistyka), promowany 1 1978 r., habilitacja w 1985 r. w zakresie filozofii w Mainzu. Profesor filozofii w Mainzu (1986-1989), Trewirze (1989-1991) i w Paderborn (1991-1995), a od zimowego semestru 1995/1996 na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt. Opublikował m.in.: „Die Transzendenz in der Transzendentalphilosophie” (1979), „Augustins Philosophie der Endlichkeit” (1987) i wiele artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

QR Code

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.