NAGRANIA RADIA PALLOTTI.FM Z SYMPOZJUM


APOSTOLAT BIBLIJNY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM: Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, WSD Ołtarzew, Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej WT UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Polskie Towarzystwo Bibliodramy.

CZWARTEK, 24 maja 2018

Ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, rektor WSD, Pismo Święte jako ucieleśnienie osobowego Logosu. Otwarcie Sympozjum.Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz, Wydział Teologiczny UKSW, Znaczenie Biblii w ewangelizacji: Czy przekazujemy siebie czy Słowo Boże? Problem koła hermeneutycznego.


Ks. prof. dr hab. M. Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych: Obecność Biblii w katechezie. 


Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, Wydział Teologiczny UKSW, Tajemnica Wcielenia według Josepha  Ratzingera – Benedykta XVI


Ks. dr Krzysztof Marcyński, Wydział Teologiczny UKSWKompetencjankomunikacyjna Jezusa z Nazaretu.


HOMILIA – Ks. Adrian Galbas SAC


ks. dr Ireneusz Kamionka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie,  Słowo Boże w działalności duszpasterskiej 


Doc. dr hab. P. P. Varga, (auf Deutsch: Universitätsdozent Dr. habil.) Eötvös Loránd University, Budapeszt Temat: Bibliodrama w edukacji i katechezie


Doc. Sabine Ahrens, Landespfarrerin und Dozentin für Inklusive Gemeindearbeit. Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI) der Evangelischen Kirche im Rheinland. Temat: Zur Aktualität einer dialogischen Lesart der Bibel – Janusz Korczak und das Kind Mose. Aktualność dialogicznej lektury Biblii – Janusz Korczak i „Dzieci Biblii – Mojżesz“


Dr hab. Holger Dörnemann, Katholisch-Theologische

Fakultät Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik im Religionsunterricht Ludwg Maximilians Universität München,  Körper und Raum im Bibliodrama – Ciało i przestrzeń w bibliodramie.


Ks. dr hab. R. Jaworski prof. Instytut Psychologii UKSW. Temat: Zastosowanie bibliodramy w spotkaniach rekolekcyjnych


Dr K. SztukaAkademia Jana Długosza, Częstochowa

Temat: Wyobraźnia w bibliodramie i w modlitwie Ignacjańskiej – rozwój duchowy (rekolekcje ignacjańskie) i bibliodrama


PIĄTEK, 25 maja 2018

HOMILIA Ks. Zenon Hanas SAC


Prof. Gerhard Marcel Martin, Profesor Philipps-Universität

Marburg. Temat: Bibliodrama: ein spiritueller Zugang zur Exegese und zum Spiel Bibliodrama jako duchowy wstęp do egzegezy i gry.

 

QR Code