2013 – Wiara – Chrzest – Apostolstwo

Konferencja naukowa:

 Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

  WSD Ołtarzew, 25-26 kwietnia 2013 roku

TMBChrzest_Mieszka

Wiara – Chrzest – Apostolstwo

25 kwietnia 2013 – czwartek

7.40   Jutrznia, śniadanie

9.00   Słowo na rozpoczęcie konferencji (rektor WSD, ks. dr Tomasz Skibiński)

9.15  Ks. Franciszek Mickiewicz, Wiara – chrzest – apostolstwo w ujęciu biblijnym

9.45 Dyskusja

10.00 Kawa

10.30 Ks. Mirosław Mejzner, Symbole wiary w starożytnym Kościele

11.00 Ks. Krystian Wilczyński, Starożytna inicjacja chrześcijańska źródłem i celem apostolstwa

11.30  Dyskusja

12.15 Eucharystia (przewodniczenie: Ksiądz Wiceprowincjał Lesław Gwarek)

13.00 Regina Coeli(w refektarzu), obiad

15.00 Ks. Paweł Góralczyk, Wiara stawia nam pytania moralne

15.30 Ks. Czesław Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą do odkrycia piękna wiary i odwagi apostolstwa

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

16.45 Ks. Wilhelmus M. G. Eggen, Tam gdzie była woda, ja jestem: Chrzest narcystycznej mimesis (Where water was, I am: Baptising narcissistic mimesis)

17.15  Dyskusja

18.00 Nieszpory, kolacja

 

26 kwietnia 2013 – piątek

6.50  Modlitwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (kościół)

7.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Wiceprowincjała Zenona Hanasa

Śniadanie

9.00 Ks. Stanisław Tylus, Wiara – chrzest – apostolstwo w perspektywie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski

9.45 Dyskusja

10.00 Ks. Frank Donio, “E Pluribus Unum?” – Apostolskie życie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w USA (“E Pluribus Unum?”– The Apostolic Life of the Union of Catholic Apostolate in the United States of America)

10.45 Dyskusja

11.00 Kawa

11.30 Wprowadzenie do dyskusji grupach (4x ok. 20 min.)

  • Przekaz wiary w teologii (ks. Marian Kowalczyk)
  • Przekaz wiary w posłudze słowa (ks. Krzysztof Marcyński)
  • Przekaz wiary w katechezie (ks. Wojciech Osial)
  • Przekaz wiary we wspólnotach nowej ewangelizacji (ks. Krzysztof Kralka)
  • Przekaz wiary w fenomenie „Internetu religijnego” (ks. Zenon Hanas)

13.00 Regina Coeli(refektarz), obiad

15.00 – 1600 Dyskusja w grupach

16.00 – Kawa

16.30 – Sprawozdanie z dyskusji w grupach (4×15 min.)

– Podsumowanie Konferencji

18.00 – Nieszpory, kolacja.

QR Code