2014 – Ubóstwo i apostolstwo

pope-francis-2013-2

 

SYMPOZJUM CTA i WSD

„Ubóstwo i apostolstwo”

Ołtarzew, 22-23.05.2014

 

22.05. 2014 (czwartek)

SESJA 1: 9.00-12.45

09.00               Otwarcie sympozjum i prowadzenie sesji, ks. dr Tomasz Skibiński (rektor)

09.15-09.45    Błogosławieni ubodzy w duchu (Mt 5,3) – interpretacja antropologiczno-kulturowa, ks. prof. Janusz Kręcidło MS, (9.15-9.45)

9.45-10.15      Ubóstwo św. Franciszka z Asyżu: przeszłość czy wyzwanie na dziś?,

ks. dr Ignacy Kosmana OFMConv

10.15-10.45    przerwa – kawa

10.45-11.15    Ubóstwo w nauczaniu i życiu kard. Jorge Mario Bergoglio – papieża

Franciszka, dr Ewa Czaczkowska, UKSW

11.15-11.45    dyskusja

12.15 – Msza św. (przewodniczenie i homilia: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS)

 

SESJA 2: 15.00-18.00

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC

15.00-15.30    Metafory ubóstwa w starożytnych homiliach, ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

15.30-16.00    Św. Wincenty Pallotti a ubóstwo, s. mgr Lucyna Trzonkowska SAC

                        dyskusja

16.15-16.45    Przerwa – kawa

16.45-17.15Proffering poverty: an Augustinian-Girardian meditation /Służenie ubóstwem:

augustyńsko-girardiańska medytacja/, ks. dr Wilhelmus Maria Gerardus Eggen

17.15-17.45    Ubóstwo w starożytnym prawodawstwie synodalnym,
ks. dr Tomasz Skibiński SAC

17.45-18.00    dyskusja

 

23.05.2014 (piątek)

SESJA 3: 9.00-12.45

Prowadzenie: ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

08.30-09.00         Dar teologalnej nadziei w perspektywie ubóstwa i apostolstwa, ks. prof. Marian Kowalczyk

09.00-9.50            La Chiesa delle Beatitudini: povertà e persecuzione (Ap 2,9)

/Kościół Błogosławieństw: ubóstwo i prześladowanie/, ks. dr Ricardo Perez Marquez OSM

9.50-10.10           Nauka o ubóstwie w starożytnym życiu Kościoła, ks. dr Mirosław Mejzner SAC

10.10-10.30    przerwa – kawa

 

Panel: apostolstwo ubogich „tu i teraz”

10.30-11.00         Ubóstwo w doświadczeniu bł. Matki Teresy z Kalkuty, S. Charis Trela MC

11.00-11.30         Ubóstwo bezdomnych w Polsce, br. Tomasz Ciesielski MI

11.30-12.00         Świadectwo osoby bezdomnej, p. Marcin Golbert

12.00-12.30         Wspólnota „Chleb Życia”, s. Małgorzata Chmielewska

12.30-12.45         Podsumowanie panelu i wprowadzenie do dyskusji,
ks. prof. Marian Kowalczyk SAC

14.00-15.30    dyskusje w grupach prowadzone przez w/w Prelegentów

15.30-16.00    sprawozdania z dyskusji

16.00               podsumowanie i zakończenie sympozjum, ks. dr Mirosław Mejzner SAC

QR Code