Publikacje CTA

Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

  1. Św. Wincenty  Pallotti apostoł wiary, red. M. Kowalczyk, M. Mejzner, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2013.
  2. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego,Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2014.
  3. Wiara – chrzest – apostolstwo, red. M. Kowalczyk, K. Marcyński, M. Mejzner, wyd. UKSW, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2015.
  4. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Eklezjologiczny i chrystologiczny wymiar mariologii w pismach Heinricha Marii Köstera, red. M. Kowalczyk, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2015.

Działalność wydawnicza ITA

QR Code