Historia ITA/CTA

Aktualnie (rok 2012/2013) w Centrum Teologii Apostolstwa na studiach doktoranckich jest 39, zaś na studiach podyplomowych 6 studentów. W ostatnich 13 latach wypromowano około trzydziestu doktorów (liczba ta może być jeszcze większa, jako że wielu absolwentów, legitymując się świadectwem studiów doktoranckich ITA/CTA wszczęło przewód doktorski w innych uczelniach. Większość z nich nas o tym nie powiadamia). Trudno podać dane wcześniejsze, jako że studia w ITA kończyły się licencjatem kanonicznym, a rok doktorancki i przewód doktorski odbywał się już na ATK i spis doktorów ITA nie jest wyodrębniony. Z pewnością widnieją w spisie doktorów Wydziału Teologicznego UKSW i ich liczba została wliczona w zestawieniach poszczególnych sekcji czy aktualnych instytutów. Warto nadmienić, że czterech absolwentów ITA zwieńczyło swoją karierę naukową stopniem naukowym doktora habilitowanego. Studia podyplomowe ukończyły dotychczas cztery osoby.

Do osób, które wniosły wydatny wkład w powstanie i rozwój Instytutu należy zaliczyć prowincjała Henryka Kietlińskiego SAC oraz księży pallotynów, zwłaszcza ks. Witolda Zdaniewicza, wieloletniego dyrektora ITA (od 1982 aż do emerytury w roku 2003). Należy docenić ogromny wkład w postanie i program zajęć Instytutu Teologii Apostolstwa ks. prof. Lucjana Napoleona Baltera (1936-2010), który przez wiele lat pełnił funkcję prodziekana i pełnomocnika Rektora ATK/UKSW do spraw studiów zaocznych/niestacjonarnych, a w ramach ITA funkcję kuratora ze strony UKSW. Warto też wymienić długoletniego sekretarza ITA, ks. Kazimierza Nowaka. Obecnie funkcję dyrektora Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie sprawuje ks. Marian Kowalczyk, zaś – na mocy nominacji Prowincjała – obowiązki koordynatora pełni ks. Czesław Parzyszek, a sekretarza ks. Andrzej Pelc.

Ks. Marian Kowalczyk SAC

QR Code