Historia ITA/CTA

Nauczanie było i jest realizowane systemem niestacjonarnym (dawnej zwanym zaocznym). Każdego roku studenci przybywają na 4 sesje, rozłożone w roku akademickim, mniej więcej równomiernie, tworząc sesje dydaktyczne:  jesienną, zimową, wiosenną oraz letnią (egzaminacyjną). Do uzyskania licencjatu kanonicznego, zgodnie z Konstytucją Sapientia christiana i Regulaminem studiów akademickich wymagane są trzyletnie studia, zwieńczone licencjatem kanonicznym. Do uzyskania doktoratu wymaga się przyjęcia na czwarty rok studiów (rok doktorancki) i jego ukończenia oraz  dopełnienia wymaganych warunków, prowadzących do otwarcia przewodu doktorskiego i jego przebiegu, zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i dyspozycjami Wydziału Teologicznego UKSW. Od roku 2010/2011 prowadzimy również dwuletnie studia podyplomowe.

Studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone są na dwóch specjalnościach: teologia apostolstwa i teologia życia konsekrowanego. Zasadniczym celem studiów na sekcji teologii apostolstwa jest budzenie większej świadomości powszechnego powołania do apostolstwa wśród wiernych w Kościele; kształtowanie liderów i animatorów wspólnot oraz ruchów kościelnych oraz wskazanie praktycznych form współpracy wiernych w apostolskim i misyjnym posłannictwie Kościoła. Natomiast celem studiów w ramach sekcji teologii życia konsekrowanego jest przygotowanie kompetentnych Mistrzów i Mistrzyń Nowicjatów, Wychowawców zakonnych dla Instytutów Życia Konsekrowanego; przygotowanie kompetentnych promotorów powołań; pogłębienie wiedzy i duchowości zakonnej.

QR Code