Historia ITA/CTA

Działalność Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie

Do czasu restrukturyzacji Wydziału Teologicznego Centrum Teologii Apostolstwa działało jako Instytut Teologii Apostolstwa (ITA), który powołano  w 1982 roku, Dekretem Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa (1929-2013), z dnia 14.08.1982 r., a także dekretem prowincjała Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Henryka Kietlińskiego z dnia 25.09.1982 r. oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Teologii Katolickiej, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego z dnia 1.10.1982 r.

Instytut Teologii Apostolstwa stanowił wówczas kierunek studiów o nazwie Teologia Apostolstwa, z punktem konsultacyjnym w Ołtarzewie. W latach 1985-1990, obok kursu podstawowego – akademickiego, prowadzony był też tzw. trzyletni kurs pastoralny, obejmujący tylko pallotynów, wprowadzony w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego  ad experimentum, w miejsce uprzednich egzaminów pięcioletnich, i podlegał gestii prowincjała Stowarzyszenia.

Jak z powyższego wynika, Instytut Teologii Apostolstwa od samego początku, to jest od ponad 30 lat, jako naczelne zadanie stawia sobie działalność naukową i dydaktyczną, z myślą o przygotowaniu specjalistów z apostolstwa, w myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz  apostolskiego charyzmatu św. Wincentego Pallottiego. ITA był od początku kierunkiem (specjalizacją) na Wydziale Teologicznym ATK/UKSW: najpierw jako punkt konsultacyjny w Ołtarzewie, następnie Ośrodek Naukowo-badawczy Wydziału Teologicznego UKSW,  obecnie zaś Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie, jako jednostka wydziałowa Wydziału Teologicznego UKSW. W swojej działalności dydaktycznej i wydawniczej realizuje własny apostolski program, wyrażający się w dydaktyce i w działalności wydawniczej. Program ten jest zatwierdzony przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.

QR Code