Artykuły

 

Ks. prof. Julian Warzecha SAC (1944-2009)
Spotkanie ze Słowem Bożym w lekturze Pisma Świętego: zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu

 

 

 

 

Ks. prof. Eugeniusz Weron SAC (1913-2009)
Duchowość prymasa Stefana Stefana Wyszyńskiego w świetle „Zapisków więziennych”

 

 

 

 

Ks. prof. Lucjan Napoleon Balter SAC (1936-2010)
Słowo Boże zaczynem nowoczesnych kultur

 

 

 

 

 

Ks. prof. Roman Forycki SAC (1936-2011)
Z prakseologii apostolstwa słowa

 

 

 

 

Ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC (1928-2017)
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 

QR Code