Witamy w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

 

(2018)

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (CTA) jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WT UKSW)
w Wars
zawie.

cropped-CTA-SEAL.jpg

PLAKAT CTA 2019 zmiana

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

w myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz apostolskiego charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC - Księża Pallotyni), jako podstawowe zadanie stawia sobie prowadzenie studiów podyplomowych w ramach dwóch sekcji:  

teologii apostolstwa
i teologii życia konsekrowanego

po ukończeniu których studenci uzyskują świadectwo ich ukończenia, wydawane przez UKSW.

Z całego serca zapraszamy Kandydatów,
którzy powinni złożyć dokumenty w dziekanacie ds. studiów niestacjonarnych UKSW
(studia podyplomowe i podyplomowe pre-doktorskie).
Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów (IRK).

Można zasięgnąć rady w biurze
Centrum Teologii Apostolstwa
przy WSD w Ołtarzewie,
ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 Kontakt telefoniczny:
ks. prof. Marian Kowalczyk 724 518 845
e-mail: mkowalczyk@sac.org.pl

 (służymy dodatkowymi informacjami) 

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum 

Do czasu restrukturyzacji Wydziału Teologicznego Centrum Teologii Apostolstwa działało jako Instytut Teologii Apostolstwa (ITA), który powołano w 1982 roku, Dekretem Prymasa Polski, śp. Józefa Kard. Glempa (1929-2013), z dnia 14.08.1982 r., a także dekretem prowincjała Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Henryka Kietlińskiego z dnia 25.09.1982 r. oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Teologii Katolickiej, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego z dnia 1.10.1982 r. Instytut Teologii Apostolstwa stanowił wówczas kierunek studiów o nazwie Teologia Apostolstwa, z punktem konsultacyjnym w Ołtarzewie. Jak z powyższego wynika, Instytut Teologii Apostolstwa od samego początku jako naczelne zadanie stawia sobie działalność naukową i dydaktyczną, z myślą o przygotowaniu specjalistów z apostolstwa i życia konsekrowanego, w myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II.

Od roku 2013 pod oficjalną nazwą Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie prowadzimy niestacjonarne studia podyplomowe i podyplomowe pre-doktoranckie, po których można złożyć egzamin licencjacki, który uprawnia do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. W swojej działalności dydaktycznej i wydawniczej realizuje własny program, wyrażający się w dydaktyce, seminariach i konferencjach naukowych oraz w działalności wydawniczej. Program ten jest zatwierdzony przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.