Witamy w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

(2016)

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (CTA) jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WT UKSW) w Warszawie.

Do czasu restrukturyzacji Wydziału Teologicznego CTA działało jako Instytut Teologii Apostolstwa (ITA), który powołano w 1982 roku, Dekretem Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa (1929-2013), z dnia 14.08.1982 r., a także dekretem prowincjała Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Henryka Kietlińskiego z dnia 25.09.1982 r. oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Teologii Katolickiej, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego z dnia 1.10.1982 r. ITA był od początku kierunkiem (specjalizacją) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (ATK) / UKSW: najpierw jako punkt konsultacyjny w Ołtarzewie, następnie Ośrodek Naukowobadawczy Wydziału Teologicznego UKSW.

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

w myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz apostolskiego charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC – Księża Pallotyni), jako naczelne zadanie stawia sobie:

  • działalność naukową i dydaktyczną,
  • przygotowuje specjalistów z apostolstwa.

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

  • prowadzi czteroletnie studia doktoranckie z teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego,

  • umożliwia uzyskiwanie dyplomów licencjata kościelnego (po trzecim roku studiów i złożeniu egzaminu licencjackiego) oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich – po zakończeniu studiów,

  • prowadzi także dwuletnie podyplomowe studia teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego, wieńczone uzyskaniem świadectwa ich ukończenia, wydawanym przez WT UKSW.

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

  • gwarantuje studia i pisanie rozpraw doktorskich przy katedrach WT UKSW, których kierownikami są promotorzy zatrudnieni na pełny etat na UKSW,

  • realizuje własny apostolski program, wyrażający się w dydaktyce i w działalności wydawniczej. Program ten jest zatwierdzony przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.


 cropped-CTA-SEAL.jpg

Z całego serca zapraszamy Kandydatów, którzy powinni złożyć dokumenty w Sekretariacie ds. studiów doktoranckich lub dziekanacie ds. studiów niestacjonarnych (dotyczy studiów podyplomowych) w połowie czerwca, lub od drugiego tygodnia sierpnia do ok. 20 września każdego roku.
 Na studia podyplomowe dokumenty można składać od 15 czerwca do 30 września każdego roku.