Witamy w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

(2016)

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (CTA) jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WT UKSW) w Warszawie.

Do czasu restrukturyzacji Wydziału Teologicznego CTA działało jako Instytut Teologii Apostolstwa (ITA), który powołano w 1982 roku, Dekretem Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa (1929-2013), z dnia 14.08.1982 r., a także dekretem prowincjała Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Henryka Kietlińskiego z dnia 25.09.1982 r. oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Teologii Katolickiej, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego z dnia 1.10.1982 r. ITA był od początku kierunkiem (specjalizacją) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (ATK) / UKSW: najpierw jako punkt konsultacyjny w Ołtarzewie, następnie Ośrodek Naukowo-badawczy Wydziału Teologicznego UKSW.

cropped-CTA-SEAL.jpg

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

w myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz apostolskiego charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC - Księża Pallotyni), jako podstawowe zadanie stawia sobie prowadzenie dwuletnich studiów podyplomowych w ramach dwóch sekcji:  

teologii apostolstwa
i teologii życia konsekrowanego

po ukończeniu których studenci uzyskują świadectwo ich ukończenia, wydawane przez WT UKSW.

Z całego serca zapraszamy Kandydatów, którzy powinni złożyć dokumenty w dziekanacie ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW (studia podyplomowe oraz podyplomowe pre-doktorskie)
od 15 czerwca do 30 września każdego roku.
Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów (IRK).

Informacje o rekrutacji na studia podyplomowe oraz podyplomowe pre-doktorskie w CTA na kierunkach:
teologia apostolstwa i teologia życia konsekrowanego

Można zasięgnąć rady w biurze Centrum Teologii Apostolstwa przy WSD w Ołtarzewie, ul. Kilińskiego 20; 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 Kontakt telefoniczny:
ks. prof. Marian Kowalczyk 724 518 845
e-mail: mkowalczyk@sac.org.pl

 (służymy dodatkowymi informacjami) 

Chętni mogą kontynuować edukację, podejmując bezpośrednio studia licencjackie (III rok) i doktoranckie (IV rok), pod warunkiem ukończenia studiów magisterskich oraz podyplomowych z teologii.

Informacje o rekrutacji w CTA na stronie UKSW
(teologia apostolstwa)

Informacje o rekrutacji w CTA na stronie UKSW
(teologia życia konsekrowanego)

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum

  • prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z wybranych przez studentów dyscyplin teologicznych;
  • przygotowuje specjalistów z teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego;
  • umożliwia roczne studia licencjackie (tylko dla magistrów teologii) zwieńczone uzyskaniem dyplomu licencjata kościelnego, który jest wydawany w imieniu Papieża: "DIPLOMA LICENTIAE NOMINAE ET AUCTORITATAE FRANCISCI".

Uzyskanie dyplomu licencjata kościelnego i wszczęcie przewodu doktorskiego gwarantuje ukończenie studiów doktoranckich, które należy zwieńczyć obroną rozprawy, poprzedzoną zdaniem trzech egzaminów: 1) z przedmiotu innego kierunku, 2) języka obcego, 3) przedmiotu badań.

Po spełnieniu tych warunków następuje nadanie przez Radę Wydziału stopnia naukowego doktora teologii oraz wręczenie dyplomu podczas uroczystej promocji doktorskiej, która odbywa się każdego roku 28 maja – w święto Uniwersytetu.

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

  • wspiera pisanie rozpraw doktorskich w ramach CTA, realizowanych przy katedrach Wydziału Teologicznego UKSW, których kierownikami lub pracownikami są promotorzy, zatrudnieni na UKSW. Dyplom doktorski otrzymuje się ze specjalizacji stosownej do badań naukowych prowadzonych w katedrze promotora.  
  • CTA realizuje własny apostolski program, wyrażający się w dydaktyce i w działalności wydawniczej. Program ten został zatwierdzony przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.